Sponsors
Northwestern Polytechnical University
Civil Aviation Flight University of China